all post in June 4, 2023

The future is BRICS

الكيان ييبع الوهم للمغرب بزع فتنة امازيغية عربية تزعزع امن الجزائر وتونس، السعودية تنضم لبنك الفقراء